15.12.2018 - Spotkanie opłatkowe

27-28 lutego 2019 

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne 

Rodzina. Wychowanie.Sens 

15.12.2018 - Spotkanie Opłatkowe

27-28 lutego 2019 

-XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne w Kazimierzu Biskupim  

Rodzina. Wychowanie.Sens 

Godziny urzędowania:

22.11.2018   godz. 16.00-19.30

24.11.2018   godz.   8.00-16.30

Informacje o praktykach 

*TEOLOGIA  PODYPLOMOWA  DLA  NAUCZYCIELI

PRAKTYKI KATECHETYCZNE (w ciągu dwóch lat studiów) ogółem 70 godzin

Przedszkole (10 godz.) 8 godzin obserwacji i 2 prowadzenia

Szkoła Podstawowa (48 godz. obserwacji i 12 prowadzenia)

I-III – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

IV-VI  – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

VII-VIII  lub Gimnazjum 24 obserwacji oraz 6 prowadzenia

w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.

*Praktyki dla  studiów magisterskich o profilu teologiczno-katechetycznym

dotyczące odbywania praktyk katechetycznych (z dn. 2017-10-11)

 • Praktyka jest rozłożona na TRZY ETAPY EDUKACYJNE: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa

* [dopuszczalne są także takie placówki, jak Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, szkoła przyszpitalna, ośrodek resocjalizacyjny, szkoła specjalna, Miejski Ośrodek Wychowawczy…]

 • Część wprowadzająca do praktyk obejmuje zapoznanie z organizacją oraz planem dydaktycznym i wychowawczym placówki oświatowej, w której odbywa się praktyka (m.in. statut placówki, prawo oświatowe) oraz pracą własną studenta w ramach przygotowania katechezy, co powinno być pisemnie potwierdzone w karcie praktyk, którą studenci wypełniają samodzielnie [Te zajęcia obejmują 20 godzin spośród 180 godzin ].
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 30 godzin LEKCJI PROWADZONYCH w obecności opiekuna plus 30 godzin jako czas na ich omówienie → w sumie 60 godzin.
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 50 godzin LEKCJI OBSERWOWANYCH u opiekuna praktyk lub innych nauczycieli plus 50 godzin na ich omówienie → 100 godzin;
 • Sugerowany PODZIAŁ GODZIN PRAKTYK na każdym etapie edukacyjnym:
 1. a) PRZEDSZKOLE: 2 godz. zajęć obserwowanych + 2 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (2+ 2) → 8 godz.;
 2. b) szkoła PODSTAWOWA: 35 godz. zajęć obserwowanych + 20 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (35 +20) → 110 godz.;
 3. c) szkoła PONADPODSTAWOWA: 13 godz. zajęć obserwowanych + 8 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (13+ 8) → 42 godz.
 • OPINIA powinna być wystawiona z każdego etapu praktyk!
 • w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia. 

*Studium Duchowości Chrześcijanskiej 

wykłady od 17.00-19.30

22.11.2018

Ikona jako wizualizacja Biblii

*Teologia ogólna 

24.11.2018   

Teologia moralna-bioetyka

Teologia moralna

 *Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne 

24.11.2018  

Konflikty i kryzysy w małżeństwie 

Poradnictwo rodzinne 

*Teologia podyplomowa 

24.11.2018 

Teologia moralna-bioetyka   

Teologia fundamentalna 

*Etyka podyplomowa

01.12.2018

Dydaktyka etyki 

Plakat 2018

    W nowym roku akademickim zapraszamy na kierunki:

 •    - Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego;

  - Studium Duchowości Chrześcijańskiej;

  - Teologia magisterska (możliwość ubiegania się o stypendia);

  - Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli;

  - Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli;  

   

 W celu złożenia dokumentów zapraszamy do sekretariatu PWTKonin.

20180623 095809Studium Teologii w Koninie, które jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, to Uczelnia, która oprócz przekazu rzetelnej wiedzy na poziomie studiów wyższych, z zakrasu filozofii, teolgii, katechetyki, psychologii, pegagogogiki, etyki czy też nauk o małżeństwie i rodzinie, oferuje coś więcej! Dzisiaj mówi się coraz częściej na temat "przebudzenia duchowego"; stąd wielu ludzi szuka nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim świadków wiary, mistrzów życia duchowego, którzy wskażą drogę, będą towarzyszyć na  drodze wzrostu wiary, nadziei i miłości. Z uwagi na niewielką liczbę studentów (ok. 90) PWTKonin stwarza przestrzeń bezpośredniego kontaktu z profesorami, specyficzną-rodzinną atmosferę, która pozwala swobodnie rozmawiać, zadawać trudne pytania profesorom i wspólnie szukać odpowiedzi! To niezwykła przygoda, którą możesz rozpocząć z nami! 

Całość filmu o PWTW: https://www.youtube.com/watch?v=0FUKg5Jbyls