Plakat 2018

    W nowym roku akademickim zapraszamy na kierunki:

 •    - Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego;

  - Studium Duchowości Chrześcijańskiej;

  - Teologia magisterska (możliwość ubiegania się o stypendia);

  - Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli;

  - Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli;  

   

 W celu złożenia dokumentów zapraszamy do Sekretariatu PWTKonin.

*Etyka podyplomowa dla nauczycieli  23.02.2019

Dydaktyka etyki 

*Teologia ogólna I-VI  23.02.2019  

Historia filozofii 

*Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne 02.03.2019   

Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich

Poradnictwo rodzinne

*Teologia podyplomowa 09.03.2019 

Pismo Święte

Teologia dogmatyczna

*Studium Duchowości Chrześcijańskiej  21.02.2019

Zarys teologii duchowości

Rola sakramentów w życiu duchowym

Zapraszamy na XVIII Sympozjum naukowe

temat: RODZINA -WYCHOWANIE -SENS 

w Kazimierzu Biskupim 27-28 luty 2019

 

Dzień 1      Środa, 27 lutego 2019

930  Eucharystia  JE ks. bp dr Wiesław Alojzy Mering (Włocławek)

1100 Słowo otwarcia  ks. Robert Ciżewski MSF (Poznań)

1110 Słowo wprowadzenia  ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)

Sesja 1 Prowadzący: ks. dr Adam Bajorski MSF (Duszpasterstwo Rodzin Polskiej Prowincji

1120 Wspólnota przestrzenią odkrywania sensudr hab. Jarosław Horowski (UMK Toruń)

1140 Współczesne konteksty edukacji.  Czy pojęcie sensu ma jeszcze sens?

dr Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań)

1200  Sedno wychowania a edukacja domowa   prof. UAM dr hab. Marek Budajczak (UAM Poznań)

1220 Dyskusja

1310  Obiad

Sesja 2   Prowadzący: ks. dr Rafał Zieliński (PWT Warszawa)

(Udział studentów Teologii Konin z wpisem do indeksu)

1410  Wychowanie dzieci w tradycji biblijnej

 1. ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (KUL Lublin)

1430  Rodzina jako przestrzeń tworzenia tożsamości

dr Anna Wieradzka-Pilarczyk (UAM Poznań)

1450  Zachowania samobójcze w rodzinach.   Społeczne konsekwencje zjawiska

dr hab. Adam Czabański (UM Poznań)

1510 Publiczna troska o rodziny. Między opieką a pomocą

prof. UAM Dobroniega Trawkowska (UAM Poznań)

1530 Dyskusja

1600 Kawa

Sesja 3   Prowadzący: ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)

1630 O sztuce komunikowania w rodzinie prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz (UAM)

1650 Rodzice jako wzór zachowań intymnych prof. SWPS dr hab. Jacek Kurzępa

1710 Rodzice w szkole – ich prawa i obowiązki  w zakresie edukacji i wychowania dzieci

Elżbieta Leszczyńska (Wielkopolski Kurator Oświaty Poznań)

1730 Dyskusja panelowa:

Edukacja wobec kryzysu sensu

Prowadzenie: 
dr hab. Jarosław Horowski (UMK Toruń)

Uczestnicy dyskusji:

Elżbieta Leszczyńska (Wielkopolski Kurator Oświaty Poznań), prof. SWPS dr hab. Jacek Kurzępa (SWPS Warszawa), dr hab. Adam Czabański (UM Poznań)

1840  Kolacja

Sesja 4  Prowadzący: ks. dr Michał Popowski MSF (WSD Kazimierz Biskupi)

1945 Leczenie sensem. Podstawowe założenia logoterapii wg V.E. Frankla

Jan Tomczyk MSF (UAM Poznań)

2000 Rola wartości w wychowaniu i budowaniu tożsamości młodego człowieka w działalności profilaktycznej

Karol Łukowski (UŁ Łódź)

2015  Edukacja domowa. Sytuacja prawna w Polsce  Marcin Przystawski MSF

2030 Rodzina pierwszym seminarium w wybranych wypowiedziach papieża Benedykta XVI

Wojciech Fertikowski MSF

2045 Wychowanie jako proces edukacji w pedagogii Jana Berthiera

Mateusz Buława MSF

 

Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury

Kazimierz Biskupi  Plac Wolności 2

zapisy; Sympozjum.kazimierzklasztor.pl

 

 

Informacje o praktykach 

*TEOLOGIA  PODYPLOMOWA  DLA  NAUCZYCIELI

PRAKTYKI KATECHETYCZNE (w ciągu dwóch lat studiów) ogółem 70 godzin

Przedszkole (10 godz.) 8 godzin obserwacji i 2 prowadzenia

Szkoła Podstawowa (48 godz. obserwacji i 12 prowadzenia)

I-III – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

IV-VI  – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

VII-VIII  lub Gimnazjum 24 obserwacji oraz 6 prowadzenia

w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.

*Praktyki dla  studiów magisterskich o profilu teologiczno-katechetycznym

dotyczące odbywania praktyk katechetycznych (z dn. 2017-10-11)

 • Praktyka jest rozłożona na TRZY ETAPY EDUKACYJNE: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa

* [dopuszczalne są także takie placówki, jak Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, szkoła przyszpitalna, ośrodek resocjalizacyjny, szkoła specjalna, Miejski Ośrodek Wychowawczy…]

 • Część wprowadzająca do praktyk obejmuje zapoznanie z organizacją oraz planem dydaktycznym i wychowawczym placówki oświatowej, w której odbywa się praktyka (m.in. statut placówki, prawo oświatowe) oraz pracą własną studenta w ramach przygotowania katechezy, co powinno być pisemnie potwierdzone w karcie praktyk, którą studenci wypełniają samodzielnie [Te zajęcia obejmują 20 godzin spośród 180 godzin ].
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 30 godzin LEKCJI PROWADZONYCH w obecności opiekuna plus 30 godzin jako czas na ich omówienie → w sumie 60 godzin.
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 50 godzin LEKCJI OBSERWOWANYCH u opiekuna praktyk lub innych nauczycieli plus 50 godzin na ich omówienie → 100 godzin;
 • Sugerowany PODZIAŁ GODZIN PRAKTYK na każdym etapie edukacyjnym:
 1. a) PRZEDSZKOLE: 2 godz. zajęć obserwowanych + 2 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (2+ 2) → 8 godz.;
 2. b) szkoła PODSTAWOWA: 35 godz. zajęć obserwowanych + 20 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (35 +20) → 110 godz.;
 3. c) szkoła PONADPODSTAWOWA: 13 godz. zajęć obserwowanych + 8 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (13+ 8) → 42 godz.
 • OPINIA powinna być wystawiona z każdego etapu praktyk!
 • w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.