Znalezione obrazy dla zapytania biret grafika bezpłatna 

Dnia 22 czerwca zapraszamy Wykładowców, Absolwentów, studentów na uroczyste zakończenie r.a 2018/2019 w dniu 22.06.2019 r.

godz. 10.00 Msza świeta dziękczynna za mijający rok akademicki,

pod przewodnictwem ks. dr Rafała Zielińskiego Dyrektora Studium, homilie wygłosi 

ks. dr Jacek Buta zastępca Dyrektora Wydziału Katechetycznego,wykładowca Studium Konin, po Mszy Św.  zostaną wręczone dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów Teologii sześcioletniej, Teologii podyplomowej, Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego, Etyki podyplomowej,oraz dla słuchaczy Studium Duchowości Chrześcijańskiej.

 Od 01.06.2019 do 30.09.2019 rozpoczynamy rekrutację na następujące kierunki sudiów:  

PWT plakat2019 kompresja

    

 •   - Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego;

  - Studium Duchowości Chrześcijańskiej;

  - Teologia magisterska (możliwość ubiegania się o stypendia);

  - Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli;

  - Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli;  

   

 

 

 W celu złożenia dokumentów zapraszamy do Sekretariatu PWT Konin:

- wtorki (15.00 - 17.00)   18.06.br nieczynne

- czwartki (15.00 - 17.00)  

- soboty (9.00 - 16.00)

Więcej informacji pod numerem telefonu: 518-014-611

dotyczy studentów -absolwentów rokujących obronę pracy magisterskiej wrzesień 2019 

Wszelkie wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej

dostępne są tu: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/  – Do pobrania

informacje pobrane z Rektoratu PWTW

 Egzamin ex universa theologia odbędzie się w Koninie 28.05.2019  godz. 13.00

Dnia 26 lutego odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich jednostek naukowych afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Przybyli przedstawiciele ośrodków w Siedlcach, Łowiczu, Drohiczynie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Radomiu, Białymstoku, Koninie i Warszawie.

Witając przybyłych przedstawicieli Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zaprosił do wysłuchania dwóch prezentacji i podjęcia decyzji dotyczących zmian wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciel firmy OPteam zaprezentował system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 29.07.2018 r. obligatoryjnie nakłada na uczelnie konieczność wystawiania dokumentów elektronicznych. Po prezentacji i dyskusji postanowiono poprosić firmę o przedłożenie szczegółowej specyfikacji według potrzeb Wydziału.

W drugiej części spotkania dyrektorzy przeszli szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z 20.07.2018r., art. 76 ust.4). Przedstawiciele uczelni poznali procedury zakładania konta oraz badania pracy w systemie antyplagiatowym i oceny jej autentyczności. Jednocześnie zostali zobowiązani do upowszechnienia systemu wśród pracowników reprezentowanych ośrodków.

W zakończeniu spotkania ks. prof. Krzysztof Pawlina omówił kilka bieżących problemów uczelni, zaprosił przybyłych gości na dwa sympozja uczelni oraz zaprezentował niektóre z przyszłorocznych planów nauczania.

Pobrane z  www.pwtw.pl

Informacje o praktykach 

*TEOLOGIA  PODYPLOMOWA  DLA  NAUCZYCIELI

PRAKTYKI KATECHETYCZNE (w ciągu dwóch lat studiów) ogółem 70 godzin

Przedszkole (10 godz.) 8 godzin obserwacji i 2 prowadzenia

Szkoła Podstawowa (48 godz. obserwacji i 12 prowadzenia)

I-III – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

IV-VI  – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

VII-VIII  lub Gimnazjum 24 obserwacji oraz 6 prowadzenia

w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.

*Praktyki dla  studiów magisterskich o profilu teologiczno-katechetycznym

dotyczące odbywania praktyk katechetycznych (z dn. 2017-10-11)

 • Praktyka jest rozłożona na TRZY ETAPY EDUKACYJNE: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa

* [dopuszczalne są także takie placówki, jak Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, szkoła przyszpitalna, ośrodek resocjalizacyjny, szkoła specjalna, Miejski Ośrodek Wychowawczy…]

 • Część wprowadzająca do praktyk obejmuje zapoznanie z organizacją oraz planem dydaktycznym i wychowawczym placówki oświatowej, w której odbywa się praktyka (m.in. statut placówki, prawo oświatowe) oraz pracą własną studenta w ramach przygotowania katechezy, co powinno być pisemnie potwierdzone w karcie praktyk, którą studenci wypełniają samodzielnie [Te zajęcia obejmują 20 godzin spośród 180 godzin ].
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 30 godzin LEKCJI PROWADZONYCH w obecności opiekuna plus 30 godzin jako czas na ich omówienie → w sumie 60 godzin.
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 50 godzin LEKCJI OBSERWOWANYCH u opiekuna praktyk lub innych nauczycieli plus 50 godzin na ich omówienie → 100 godzin;
 • Sugerowany PODZIAŁ GODZIN PRAKTYK na każdym etapie edukacyjnym:
 1. a) PRZEDSZKOLE: 2 godz. zajęć obserwowanych + 2 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (2+ 2) → 8 godz.;
 2. b) szkoła PODSTAWOWA: 35 godz. zajęć obserwowanych + 20 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (35 +20) → 110 godz.;
 3. c) szkoła PONADPODSTAWOWA: 13 godz. zajęć obserwowanych + 8 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (13+ 8) → 42 godz.
 • OPINIA powinna być wystawiona z każdego etapu praktyk!
 • w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.