A1 cz b 356x500

Z wielkim żalem informujemy, że 17 sierpnia br. odszedł do Pana absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Koninie śp. Andrzej Nowik: mąż i ojciec, szafarz nadzwyczajny Eucharystii, katecheta w I L.O. w Koninie, kierownik ruchu Pielgrzymki Konińskiej. Najbliższej rodzinie składamy nasze wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższa środę 21 sierpnia o godz. 11.00 w Kościele parafialnym p.w. św.Maksymiliana w Koninie.

Wieczny odpoczynek  racz mu dać Panie ...

pobrane 1Słyszysz wiele komentarzy na temat Kościoła, nauczania papieża Franciszka, wypowiedzi Biskupów i nie wiesz, co tak napawdę myśleć? Brakuje Ci rzetelnej wiedzy filozoficznej? Potrzebujesz, aby ktoś wytłumaczył Ci najważniejsze prawdy wiary, zawarte w "Credo"? Zauważasz, że dobra prasa, ciekawe książki i świat internetu, to za mało, aby w swoim życiu zyskać pewność dotyczącą odpowiedzi na Twoje najważniejsze pytania na temat: Pana Boga, otaczającego świata, Kościoła, człowieka, małżeństwa i rodziny oraz życia duchowego? Jeśli tak, to rozpocznij studia na PWTKonin! Proponujemy ciekawe kierunki: teologia magisterska i podyplomowa, studium życia małżeńsko-rodzinnego, etyka podyplomowa, studium duchowości chrześcijańskiej. Więcej informacji pod numerem telefonu: 518-014-611. Bądź odważny i dołącz do nas! Do zobaczenia!!!

Uwaga!!!

Termin składania, w sekretariacie Uczelni, prac magisterskich (zatwierdzonych przez Promotora i wydrukowany w odpowiedniej ilości egzemplarzy) upływa z ostatnim dniem sierpnia! Obrona prac w Warszawie na PWTW w terminie, który zostanie podany na początku wrzesnia. Powodzenia!

ks. dr Rafał Zieliński 

Dyrektor PWTKonin

indeks

  Studiowanie teologii może wydawać się dziś mało interesujące. Czy zatem teologia, jako nauka, jest jescze potrzebna człowiekowi? Wszystko zalezy od tego, na czym chcemy budować swoją przyszłość! Teologia odwołuje sie do myśli filozoficznej, uczy logicznej refleksji, daje solidne fundamenty wiedzy antropologicznej, tak aby pozwolić człowiekowi na szukanie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Boga, świata i życia! Zapraszamy na PWTKonini!

 

Drugi termin rekrutacji od 1 do 30 września 2019! W okresie lipiec-sierpień można dzwonić pod numer telefonu: 518-014-611. We wrześniu sekretariat czynny we wtroki i czwarki od godz. 15.00 do 17.00. Zapraszamy!!! Dołącz do nas!!!

ks. dr Rafał Zieliński

Dyrektor PWTKonin         

dotyczy studentów -absolwentów rokujących obronę pracy magisterskiej wrzesień 2019 

Wszelkie wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej

dostępne są tu: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/  – Do pobrania

informacje pobrane z Rektoratu PWTW


Informacje o praktykach 

*TEOLOGIA  PODYPLOMOWA  DLA  NAUCZYCIELI

PRAKTYKI KATECHETYCZNE (w ciągu dwóch lat studiów) ogółem 70 godzin

Przedszkole (10 godz.) 8 godzin obserwacji i 2 prowadzenia

Szkoła Podstawowa (48 godz. obserwacji i 12 prowadzenia)

I-III – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

IV-VI  – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

VII-VIII  lub Gimnazjum 24 obserwacji oraz 6 prowadzenia

w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.

*Praktyki dla  studiów magisterskich o profilu teologiczno-katechetycznym

dotyczące odbywania praktyk katechetycznych (z dn. 2017-10-11)

  • Praktyka jest rozłożona na TRZY ETAPY EDUKACYJNE: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa

* [dopuszczalne są także takie placówki, jak Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, szkoła przyszpitalna, ośrodek resocjalizacyjny, szkoła specjalna, Miejski Ośrodek Wychowawczy…]

  • Część wprowadzająca do praktyk obejmuje zapoznanie z organizacją oraz planem dydaktycznym i wychowawczym placówki oświatowej, w której odbywa się praktyka (m.in. statut placówki, prawo oświatowe) oraz pracą własną studenta w ramach przygotowania katechezy, co powinno być pisemnie potwierdzone w karcie praktyk, którą studenci wypełniają samodzielnie [Te zajęcia obejmują 20 godzin spośród 180 godzin ].
  • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 30 godzin LEKCJI PROWADZONYCH w obecności opiekuna plus 30 godzin jako czas na ich omówienie → w sumie 60 godzin.
  • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 50 godzin LEKCJI OBSERWOWANYCH u opiekuna praktyk lub innych nauczycieli plus 50 godzin na ich omówienie → 100 godzin;
  • Sugerowany PODZIAŁ GODZIN PRAKTYK na każdym etapie edukacyjnym:
  1. a) PRZEDSZKOLE: 2 godz. zajęć obserwowanych + 2 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (2+ 2) → 8 godz.;
  2. b) szkoła PODSTAWOWA: 35 godz. zajęć obserwowanych + 20 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (35 +20) → 110 godz.;
  3. c) szkoła PONADPODSTAWOWA: 13 godz. zajęć obserwowanych + 8 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (13+ 8) → 42 godz.
  • OPINIA powinna być wystawiona z każdego etapu praktyk!
  • w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.