Sprawy socjalne

Wniosek o stypendium  Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć do dnia 06.10.2018r

Informacje o pomocy materialnej dla studentów Studium Teologii w Koninie  w roku akademickim 2018/19 tj. formy pomocy (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi), regulamin udzielenia oraz załączniki są zamieszczone na stronie: https://www.pwtw.pl/sprawy-socjalne/aktualnosci/
http://www.pwtw.pl/sprawy-socjalne/akty-prawne/ (aktualizacja 24 września br.)

Przypominamy o terminowym składaniu wniosków i załączników (do 20 października - studenci składają wnioski wraz z pełną dokumentacją do OKS o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów).