*Studium Duchowości Chrześcijańskiej 

13.12.2018

Ikona jako wizualizacja Biblii

*Teologia ogólna 

15.12.2018   

Metafizyka 

Historia filozofii

 *Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne 

15.12.2018  

Konflikty i kryzysy w małżeństwie

*Teologia podyplomowa 

15.12.2018 

Emisja głosu

*Etyka podyplomowa

05.01.2019

Dydaktyka etyki