KIERUNKI STUDIÓW NA PWTW W KONINIE:

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

   Czy zakochanie to już prawdziwa miłość? Czy małżeństwo wymaga zaangażowania? Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi? Czy należy bać się konfliktów? Czy praktyki religijne pomagają w codziennym życiu rodzinnym? Właśnie na takie pytania szukamy odpowiedzi na Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego. Nie jest wymagane wykształcenie wyższe!

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

Czym jest duchowość chrześcijańska? Jak pogłebić życie religijne? Czym są zagrożenia duchowe? Czy świętość zarezerwowana jest tylko dla nielicznych? Jeśli szukasz odpowiedzi na takie pytania i pragniesz czerpać ze źródeł, które proponuje Kościół, to zapraszamy na Studium Duchowości Chrześcijańskiej. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wiek czy też wykształcenie! Nie ma egzaminów! Możliwy jest udział w zajęciach, w zależności od dysponowania czasem i indywidualnych zainteresowań.

TEOLOGIA PODYPLOMOWA

    Studia te przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy nauczyciela religii. Studia pozwalają nabyć wiedzę teologiczną (480 godzin), katechetyczną (120 godzin) oraz odpowiednie kompetencje (70 godzin praktyk). Absolwent, po zdaniu całości egzaminów, uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ETYKA PODYPLOMOWA 

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających już tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających wykszytałcenie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania w szkole. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania etyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Absolwent, po zdaniu egzaminów, przewidzianych tokiem studiów, uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 TEOLOGIA - SPECJALNOŚĆ OGÓLNA I KATECHETYCZNA

  Szukasz odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące życia? Próbujesz zrozumieć siebie, ale widzisz, że świat podsówa często jedynie proste rozwiązania? Chcesz zmierzyć się dorobkiem myśli filozoficznej minionych pokoleń? Szukasz wiedzy uniwersalnej, która jest ponadczasowa? Chcesz zrozumieć czym jest autentyczna wiara? Te pytania są ważne, a studia teologiczne pomogą szukać na nie odpowiedzi! Absolwenci teologii uzyskują tytuł magistra teologii, ale też przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii na wszystkich poziomach edukacyjnych. Proponujemy specjalności: ogólna lub katechetyczna.