Pomoc materialna

Student PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium rektora dla najlepszych studentów ;
4)      zapomogi.

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje: Regulamin pomocy materialnej dla studentów, natomiast dla doktorantów: Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów.

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium do przyznania tego świadczenia stanowi dochód na członka rodziny. Od 1 XI 2016 nie może przekraczać on 1051,70 zł. Natomiast przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego w 2016 roku wynosił 2577 zł.

Aby określić dochód na członka rodziny należy posłużyć się następującymi dokumentami: Wniosek o stypendium pomocy materialnejOświadczenie członka rodzinyZasady ustalania wysokości dochodu. Dodatkową pomocą mogą być materiały: Jak obliczyć dochód, Dodatkowe informacje do wyliczania.

Aby uzyskać stypendium socjalne trzeba złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany): Wniosek o stypendium pomocy materialnejOświadczenie członka rodziny od każdego z członków rodziny, Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innych kierunkach dla studentów/dla doktorantówOświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego z pełnoletnich członków rodziny oraz odpowiednie dokumenty poświadczające sytuację materialną własną i członków rodziny liczonych do dochodu.

Pobrane ze strony ww.pwtw.pl